החזר הוצאות נסיעה לעובדים: מה אתם לא יודעים ועולה לכם כסף?

דמי נסיעה לעובדים: על כמה עומד בדיוק תשלום החזר הוצאות נסיעה לעובד? האם עובד בחלקיות משרה זכאי להחזר הוצאות נסיעה והאם יש מרחק מינימלי בין הבית לעבודה שמקנה את הזכות לתשלום הוצאות נסיעה לעובד?

עובדים רבים מדי לא מודעים ולא עומדים על זכותם לקבל החזר דמי נסיעה ממעסיקם. ישנם עובדים שקופחו בעבודה ותובעים בבית-הדין לעבודה זכויות מוכרות נפוצות כמו פיצויים, פנסיה, דמי חופשות והבראה אבל שוכחים את זכותם לקבל גם תשלום החזר דמי נסיעה מהבית לעבודה.

דמי נסיעה לעובדים: מהן כל זכויותיכם להחזר הוצאות נסיעה?

דמי החזר הוצאות נסיעה לעבודה נובע מהסכם קיבוצי, שנחתם בזמנו וחל עליו צו הרחבה על כל עובדי המשק. למעשה, כל עובד שצריך תחבורה על מנת להגיע לעבודה, נחשב זכאי להשתתפות המעסיק שלו בתשלום דמי נסיעה.

דמי נסיעה לעובדים: על כמה עומד  שיעור החזר הוצאות נסיעה לעובדים?

התקרה של החזר הוצאות נסיעה לעובד היא סכום שמתעדכן מפעם לפעם בהתאם להסכם הקיבוצי, הוצאות הנסיעה נקבעות לפי עלות נסיעה מוזלת בתחבורה הציבורית (אוטובוס), או כרטיס חופשי חודשי מוזל לפי התעריף הספציפי שלו ממקום מגורי העובד למקום עבודתו – ובכל מקרה עד לתקרה הנ"ל.

דמי נסיעה לעובד: ואם העובד מגיע ברכב פרטי לעבודה?

כלל זה חל גם כשעובד נוסע ברכבו הפרטי כדי לבוא לעבודתו. אם העובד נזקק לנסיעה אל מקום העבודה ביותר מאוטובוס אחד,  הוא יהיה זכאי להשתתפות המעסיק בהחזר הוצאות נסיעה עד התקרה גם עבור הנסיעה הנוספת רק אם  הוא נזקק לנסוע באוטובוס השני שלוש תחנות אוטובוס ויותר כדי להגיע למקום העבודה. על פי  הפסיקה, עובד  שעובד בעבודה המחייבת יום מפוצל זכאי להשתתפות המעסיק בהחזר הוצאות נסיעה של ארבע נסיעות ביום.

דמי נסיעה לעובדים: האם עובד שמקבל הסעה ממקום העבודה זכאי לקבל החזר הוצאות נסיעה?

לא. עובד לא נחשב זכאי לקבלת החזר הוצאות נסיעה אם הוא מוסע לעבודה ברכב מטעם המעסיק. עובד שמקבל את האפשרות  לנסוע לעבודה ברכב שמספק מקום עבודתו, אבל העובד מעדיף שלא לנצל את ההסעה הזו, לא זכאי להוצאות נסיעה. אם ההסעה שמספק המעסיק היא חד סטרית כלומר לכיוון אחד בלבד (לעבודה או ממנה), או אז יש  לעובד את הזכות לקבל החזר הוצאות נסיעה עד למחצית סכום התקרה.

דמי נסיעה לעובדים: האם ניתן לתבוע החזר הוצאות נסיעה רטרואקטיבית ממעסיק שלא עמד בחובותיו בהקשר של דמי נסיעה לעובד?

כן. ניתן לתבוע החזר דמי נסיעות לעבודה עד שבע שנים לאחורבתוספת הצמדה וריבית גם אם כבר  אין בין העובד למעסיק יחסי עבודה. יחד עם זאת, העובד חייב להוכיח ולספק ראיות על גובה ההוצאות של הנסיעות והיקפן לצורך קבלת דמי נסיעה רטרואקטיביים. הוכחה אפשרית כזו תהיה להמציא מסמך עם מחירי  כרטיס חופשי חודשי שהיו נהוגים באותן שנים בהן התקיימו יחסי עובד-מעביד

דמי נסיעה לעובדים: האם עובד פרילנס, עובד בחלקיות משרה, עובד לפי שעות, זכאי להחזר הוצאות נסיעה?

כן, כיון שהחזר  הוצאות נסיעה לא קשור בכלל להיקף המשרה ולא לאופן שבו העובד משתכר  אלא לפי כל יום בו יש התייצבות של העובד במקום העבודה. אשר לפרילנסרים- כאן הכלל הוא לבחון אם מתקיימים בינהם ובין המעסיק יחסי עובד-מעביד כל מקרה לגופו. אם מתקיימים יחסים אלו מגיעות לעובד כל הזכויות כמו לעובד על תלוש שכר לרבות החזר דמי נסיעה.

דמי נסיעה לעובדים מהו המרחק המקנה זכאות להחזר הוצאות נסיעה?

המרחק המדויק לא מצוין בשום מקום באופן מפורש, אבל הנוהל הוא  שמרחק של לפחות שלוש תחנות  אוטובוס מהבית למקום העבודה -יזכה את העובד בהחזר דמי הוצאות נסיעה- מהמעסיק.