איך ומתי ניתן לחסוך אלפי שקלים ולא לשלם דמי תיווך במכירת נכס?

הסכם תיווך בבלעדיות | הסתבכתם עם מתן בלעדיות למשרד תיווך ומכרתם את הנכס לבד ללא עזרתו? אתם לא תמיד חייבים בתשלום דמי תיווך. קראו כאן למה ואיך להשתחרר מהסכם בלעדיות עם מתווכי נדל"ן.

הסכם תיווך בבלעדיות: חוק מתווכי נדל"ן לעומת פסיקות סותרות על דמי תיווך

הפסיקות מראות שאין לראות בהסכמי בלעדיות עם משרדי תיווך נדלן כאילו הם חקוקים בסלע. כלומר: אתם לא חייבים בהכרח לשלם דמי-תיווך רק כיוון שחתמתם על הסכם בלעדיות. קורה שבדיקה משפטית חושפת שהסכם הבלעדיות לא מחייב, שההתחייבות לא חוקית ושבית הדין לא בהכרח יאכוף את ההסכם. מצב זה עשוי לחסוך לכם כבעלי נכסים- עשרות אלפי שקלים.

הסכם תיווך בבלעדיות: האם מתווך "בלעדי", שלא עמל בפועל על העסקה, זכאי לקבל דמי-תיווך כאשר המוכר מכר לבד את הנכס?

החוק בהגדרת המלה בלעדיות-אינו ברור עד הסוף. בחלק מפסקי-דין בהקשר של הסכמי בלעדיות עם מתווכי נדל"ן, יש 'הכשר' להסכמי תיווך עם בלעדיות, והלקוח חויב מיידית לשלם למתווך. לעומת זאת פסקי-דין אחרים קבעו שההסכמים לא-חוקיים, ואפילו סותרים את חוק מתווכי הנדלן, ובנקרה זה- תביעת מתווך הנדל"ן נדחתה. והנה פרשנות נוספת, בחלק מפסקי הדין: בנושא: אם הלקוח שחתם על הסכם בלעדיות מכר את הנכס דרך משרד תיווך אחר- הוא יהיה מחויב בדמי תיווך- אבל, אם הוא מכר את דירתו לבד ובכוחות עצמו – הוא  יהיה פטור מדמי תיווך

הסכם תיווך בבלעדיות: למה לא כדאי לחתום על בלעדיות למתווכי נדלן?

מוטב להימנע מלחתום על הסכם 'בלעדיות' למתווך כי חתימה כזו עלולה לעלות לך בדמי תיווך גם אם בפועל המתווך לא נקף אצבע בסגירת העסקה. יש מצבים שבהם מוכר הקשור בהסכם בלעדיות עם מתווך נדלן שהופך שאנן כי הרי הסכם הבלעדיות בידיו. הלקוח הנושא למכיר את דירתו נאלץ להיעזר בשירותי מתווך אחר ואז הוא עלול לשלם דמי תיווך כפולים לכל מתווך בנפרד

הסכם תיווך בבלעדיות:  איך למנוע סיבוכים וקונפליקטים מול מתווכי נדלן?

לפני חתימה על הסכם בלעדיות עם מתווך נדל"ן הוסיפו סעיף לפיו  שדמי התיווך ישולמו אך ורק אם המתווך יתגלה כגורם יעיל בסגירת עסקה בפועל. למה זה חשוב כי סעיף כזה יתפרש כאילו  ללקוח אכן אסור להתקשר עם מתווך אחר לצורך העסקה אבל אם הוא יצליח למכור את הנכס במו ידיו, ללא שום מעורבות מתווך, הוא לא יחויב בדמי-תיווך.

הסכם תיווך נדל"ן: האם להתייעץ עם איש מקצוע לפני החתימה על הסכם תיווך בבלעדיות?

מומלץ מאד להתייעץ עם עו"ד לפני חתימה על כל הסכם תיווך. ישנם מקרים שבהם מאחורי האותיות הקטנות בהסכם מסתתרות הפתעות לא-נעימות שאתם כלקוחות לא מודעים להן ולהשלכותיהן הפיננסיות.