האם ניתן לתבוע מעסיק על כך שלא יזם תוספות שכר?

העלאת שכר לפי חוזה עבודה: האם עובדים יכולים לתבוע מעסיק על כך שלא יזם תוספות שכר? האם מעסיק חייב לעדכן את שכרכם על פי תוספת היוקר כל שנה? מה ניתן לעשות מבחינה משפטית ?

העלאת שכר לפי חוזה עבודה: 3 סוגים של בקשות להעלאת שכר

בהקשר של בקשות להעלאות שכר עובדים מסווגים לשלוש קטיגוריות:

  • עובדים המועסקים בארגון עם ועד עובדים חזק ועם הסדרים קיבוציים שם נקבעו מועדים קצובים לתוספות שכר.

  • עובדים ללא חוזה אישי שמועסקים בגופים פרטיים (לפי החוק המעסיק אינו חייב להעביר לעובד יותר מדף העסקה שמכיל נתונים בסיסיים, על כפיפות וגובה שכר). דף זה חתום חד צדדית ע"י המעביד ואינו מהווה חוזה אישי

  • עובדים עם חוזה אישי שם מופיע סעיף של העלאות שכר במועדים קצובים אלא שהמעסיק נמנע מלהעלות את השכר במועד שנקבע, וקושר את הפרת החוזה עם המצב הכלכלי הקשה שהוא חווה

 
 
העלאת שכר לפי חוק: מה לעשות כשהמעסיק  מצפצף על סעיף העלאת שכר בחוזה?

 
ברמה המשפטית העובד רשאי להתפטר בדין מפוטר, לקבל פיצוי פיטורים מלאים, ולתבוע גם פיצוי על הפרת החוזה שעומד לרוב על מספר משכורות. במבחן הפרקטיקה לעומת זאת מהלך כזה לא ריאלי ולא ישים, כיוון שהעובד רוצה לשמר את מקום עבודתו. על פי רוב עובד כזה מרגיש מושפל ("אני נותן שם את הנשמה, עובד שעות נוספות ללא תגמול, עובד בחגים, שבתות ובלילות, מצפה שהתמורה תבוא, אבל בפועל יורקים לי בפרצוף")

העלאת שכר לפי חוזה עבודה: האם לפתוח את הפה כשהמעסיק לא מעלה את השכר מיוזמתו?

 
בדרך כלל מה שקורה זה שהעובדים שותקים לנוכח קיפוחם בסעיף העלאת שכר. עובדים כאלה על פי רוב בוחרים לשתוק וזוהי שגיאה גסה. כדאי להם להציף למעסיק את הנושא של את הפרת החוזה גם בתקופה של מיתון ואף בתקופת פיטורים. ניתן לדבר על הנושא בלי לייצר סדקים בלי הפיכים עם המעסיק.

העלאת שכר לפי חוק: איך מדברים עם המעסיק שמפר סעיף העלאת שכר?

יוזמים פניה אל המעסיק ומבקשים ממנו לקבוע מנגנון תגמול חלופי. למשל ניתן לבקש ממנו לדחות את ההעלאה ולהוסיף נספח לחוזה האישי על כך. כשעובד פותח את הפה, המעסיק יחרוק שיניים אבל  הוא מרגיש לחץ לשלם את התוספת שהבטיח. לעובד יצא משהו מזה שדיבר - אם לא עכשיו אז בעתיד.

העלאת שכר לפי חוזה עבודה: מה הוא הסעד המשפטי שעומד לטובתם של עובדים נטולי חוזה אישי?

 
לאלו כדאי להתוודע לצו הרחבה שמוציא שר העבודה וקובע תוספות יוקר על כלל המשק. תוספת היוקר הזו משוקללת מעליית האינפלציה בתוספת של אחוזים ספורים בודדים. מקורו של צו ההרחבה הזה בהסכם קיבוצי אשר נחתם בין ההסתדרות ובין גופים כלכליים במשק כמו התאחדות התעשיינים. שני הגופים הללו פונים בהמשך לשר העבודה בבקשה להרחיב את ההסכם על כל המשק. אם קרה והמעסיק מפנה עורף לצו ולא משלם לכם את תוספת היוקר תהיו זכאים לדרוש את הדלתא רטרואקטיבית מיום הצו ואפילו לקבל דמי הלנת שכר על שלוש השנים האחרונות. יש לציין שתוספת יוקר זו חלה רק עד תקרה מסוימת כאשר הסכום משתנה ונקבע מחדש משנה לשנה. מעסיקים לא חייבים לשלם את אחוזי תוספת היוקר על כל הסכומים בשכר שמעל התקרה שנקבעה

העלאת שכר לפי חוזה עבודה: האם משכורת תקועה לנוכח עליית האינפלציה מהווה עילה משפטית לתביעת המעסיק?

 
בהיעדר חוזה אישי- אי שיפור תנאים לא מהווה עילה משפטית לתביעה. אמנם קיים צו הרחבה שמוציא שר העבודה בהקשר של תוספות יוקר אבל אל תסתמכו עליו כיון שהסכומים שנקבעים במסגרת זו הם 'לעג לרש'. בשנים קודמות הם עמדו על עשרות שקלים בודדים בגלל האינפלציה שהיתה יחסית נמוכה.

שנים ארוכות לא העלו לי את השכר.  מה לעשות?
 

לפני הכל לבקש העלאת שכר. אם זו נדחית על הסף, עובד יוכל לבוא בטיעון בבוא היום שהמעסיק  חייב לנהל מולו משא ומתן  בתום לב, וזאת תחת יחסי עבודה המחייבים חובת אמון מוגברת. יחד עם זאת טיעון זה יעמוד לטובת העובד רק תחת  מכלול נסיבות ותנאים מסוימים.

 
העלאת שכר לפי חוק:  חובת האימון ותום לב של המעסיק מחייבת אותו להעלאות שכר בתנאים מסוימים

 
כל מקרה לגופו אבל למשל אם עבר זמן ארוך שבו העובד לא קיבל תוספת שכר, ואם מחזורי הפירמה נסקו צפונה במקביל באותן שנים - תהיה זו טענה שניתן  להעלותה בבית משפט לדיני עבודה כהפרת חובת תום הלב של המעסיק כלפי העובד.