האם עמלות ובונוסים נכללים בחישוב פיצויים של עובד?

חישוב פיצויים לעובד עם עמלות: ישנה הנחה רווחת כי חישוב פיצויי פיטורים מתייחס אל שכר הבסיס - לא אלא הבונוס ואל העמלות. מסתבר שלא כך הם פני הדברים. איך מחשבים פיצויים לאיש מכירות ששכרו מבוסס בעיקר על עמלות? האם בונוס נכלל בחישוב פיצויים?

כאשר מחשבים פיצויי פיטורים תמיד לוקחים בחישוב את 12 החודשים האחרונים של העובד. אבל מה קורה אם העובד הועסק כאיש מכירות ששכרו מבוסס על עמלות- כאשר היו חודשים בשנה החולפת שבמסגרתן הוא כלל לא עבד ונאלץ להסתפק בשכר הבסיס הזעום?

חישוב פיצויים לעובד עם עמלות: איך עושים את זה?

הנה דוגמא: איש מכירות שפוטר מעבודתו ניסה לבדוק מהם הפיצויים המגיעים לו. שכרו של הסוכן היה מורכב משכר בסיס מאד נמוך בתוספת עמלות על מכירות בפועל. ב12 החודשים האחרונים איש מכירות זה  שירת שבועיים במילואים וגם היה מושבת מספר חודשים עקב מחלה ולכן לא קיבל עמלות על החודשים הללו.

חישוב פיצויים לעובד עם עמלות: 12 החודשים האחרונים קובעים

אם ב-12 חודשי העבודה האחרונים היו גורמים שמנעו מהעובד קבלת עמלות (מילואים, מחלה)  מנכים חודשים אלו מהחישוב. כאשר שכר משולם בחלקו כשכר קבוע והשאר כעמלות, הכלל הוא שיש לחשב את השכר הקובע לפיצויי פיטורין לפי ממוצע השכר הכולל ב-12 חודשי העבודה האחרונים של העובד. אלא שבמקרה של סוכן המכירות הנ"ל, הפיצויים שלו היו עלולים להיפגע באופן משמעותי, בעקבות אותם חודשים שבהם שולם לו רק שכר בסיס.

חישוב פיצויים לעובד עם עמלות: האם פיצויי הפיטורים לוקחים את גובה העמלות בחשבון?

על-פי הפסיקה, כאשר מוכח כי בחלק מ-12 חודשי העבודה האחרונים של עובד, היה גורם חיצוני שמנע ממנו קבלת עמלות, כגון חופשה רגילה, חופשת מחלה, שירות מילואים, יש 'לעקר' את ה'חודשים הבעייתיים' ממניין 12 החודשים האחרונים מהחישוב.

פיצויים על פיטורים לעובד מכירות עם עמלות: מדלגים על חודשים בהם היה השכר נמוך

האם הולכים במקומם לאחור בשנים לצורך חישוב הפיצויים? - לא. הכלל של 12 חודשים אחרונים תקף לחישוב, אך מדלגים על אותם חודשים שבהם נמנע מהעובד לייצר מכירות. במקרה של סוכן המכירות הנ"ל, יחושבו לו רק 8 חודשים שבהם הרוויח המשכורות הגבוהות שלו. זוהי הלכה שנולדה בעקבות פסיקה.

האם בונוס קבוע נכלל בפיצויים? האם בונוסים לעובד נכנסים לחישוב פיצויי פיטורים?

האם בונוס שקיבל עובד באותה שנה אחונה נכלל בחישוב? יש לדעת: זה שהמעביד קורא לשכר שהוא משלם לך "בונוס" לא הופך אותו עדיין לתשלום שאינו שכר. אך יש לעשות אבחנה: כאשר בונוס ניתן חד-פעמית לעובד, וקשור ישירות לעבודתו המוגדרת, רואים אותו כשכר נוסף שייכלל בשכר הקובע לחישוב פיצויי פיטורים. אבל כאשר הבונוס קשור ביעדים כלליים של חברה - לדוגמה, חלוקת בונוס לעובדים כאשר החברה מגיעה להיקף ייצור מסוים - ושהוא לא קשור ספציפית לאותו עובד, הבונוס לא ייכלל בשכר הקובע לפיצויים.

כיצד מחושב בונוס מוכר לפיצויי פיטורים?

במקרה זה, מחלקים את גובה הבונוס ל12 חלקים, ואת התוצאה המתקבלת מצרפים לשכר החודשי שהוא הבסיס לחישוב פיצויי הפיטורים.