כמה ימים מותר להיעדר בשנה  מהעבודה לצורך טיפולי פוריות?

זכויות עובדת לטיפולי פוריות: כמה ימים מותר לי להיעדר העבודה לצורך טיפולי פוריות בלי שהדבר יפגע במשכורת?

אני נמצאת לפני התחלת טיפולי פוריות וחוששת למקום עבודתי ולאבד פרנסה דווקא עכשיו כאשר אני זקוקה ליציבות. מה ימים מותר לי להיעדר מהעבודה בגין טיפולי פוריות?

זכויות עובדת לטיפולי פוריות

הסירי דאגה כי מהבחינה הזאת של זכויות עובדים את נמצאת במדינה הנכונה. ישראל היא מדינה פרו-נטאלית כלומר מעודדת ילודה מטעמים שונים: דמוגרפים, מנטליים, דתיים, תרבותיים אמוניים הסטוריים ועוד. לפיכך  היעדרות מהעבודה לרגל  טיפולי פוריות מוכרת ומקובלת מאוד גם מבחינת דיני עבודה. בישראל מותר לעובדת להיעדר לצורך ארבע סדרות טיפולי פוריות בשנה (הפריה חוץ גופית) כאשר בכל סדרה  את  רשאית  להעדר עד 16 ימים ובמקום בו עובדים שישה ימים בשבוע מותר להיעדר בכל סדרה 20 ימים.

מספר ימים בשנה שמותר להיעדר על רקע טיפולי פוריות

אם מסכמים את כל הימים הללו מותר לעובדת   להיעדר 64 ימים בשנה אם היא עובדת 5 ימים בשבוע, או לחילופין מותר לעובדת להיעדר 80 יום בשנה בגין טיפולי פוריות - במקומות עבודה שבהם עובדים 6 ימים בשבוע. את ימי היעדרות הנ"ל מורדים ממכסת ימי המחלה של  העובדת.

זכויות עובדת לטיפולי פוריות

בהקשר של זכויות עובדים  לרגל טיפולי פוריות אנו מדינה מתקדמת. לא כל מדינות המערב מאפשרות את הזכות הזו. בהרבה מדינות בעולם אין זכות להיעדר מהעבודה לרגל טיפולי פוריות. למשל הממלכה המאוחדת,   מכירה  במצבן המיוחד והבעייתי של נשים עובדות העוברות טיפולי פוריות ובשל כך הנהיגה חקיקה בנושא: החוק הבריטי מאפשר לאישה העוברת טיפולי פוריות עד 10 ימי חופשה בתשלום לתקופה של 12 חודשים, ולבן זוגה עד 5 ימי חופשה בתשלום לתקופה זהה. בסוף פרק זמן זה האשה רשאית ליטול חופשה ללא תשלום לפי צרכיה.