כמה מס הכנסה עלי לשלם על אופציות שקיבלתי מהעבודה?

מס הכנסה על אופציות לעובדים: מהו שיעור המס החל על הכנסה מאופציות או מניות שהמעסיק הקצה לי כעובד?

מס הכנסה על אופציות לעובדים

בארה"ב, שיעורי המס הפדרליים הפרוגרסיביים נעים בין 10% ל-35% ועם זאת הכנסה מאופציות או מניות שהוקצו לעובדים בתכניות מאושרות חייבת בשיעור מס פדרלי מופחת העומד על 15%. בבריטניה, שיעורי המס הפרוגרסיביים נעים בין 0% ל-50% ועם זאת הכנסה מאופציות או מניות שהוקצו לעובדים בתכניות מאושרות חייבת בשיעור מס מופחת העומד על 10%. אצלנו בארץ שיעורי מס הכנסה הפרוגרסיביים נעים בין 10% ל-48% ועם זאת הכנסה מאופציות או מניות שהמעסקי הקצה לעובדים בתוכניות מאושרות חייבת בשיעור מס הכנסה מופחת העומד על 25%.