לא כמו היום: איך יראה עולם העבודה של המחר?

עולם העבודה העתידי: כאשר תיכנסו למקום העבודה שלכם 5 שנים מהיום מה צפוי להשתנות יחסית לעולם העבודה של היום?

עולם העבודה העתידי בצל השיח החברתי החדש

איך מנהלים יתנהלו למול התעצמות של מחאות חברתיות והשיח החברתי החדש? בהנחה שהמחאה החברתית תמשיך ותתעצם הרי שארגונים ימשיכו במגמה של  צניעות אמיתית או מדומה - למראית עין. הדבר יבוא לידי ביטוי בפעולות ארגוניות גדולות כגון פעילויות רווחה או שיווק. לא אין לבכירים מה לדאוג והשיח החברתי לא צפוי לתת אימפקט על משכורות בכירים למשל או בתגמולם. מה שכן, אנו נראה קליטות של עובדים שנחשבו "קשים להעסקה" על מנת למצב את הארגון כארגון תורם וסובלני.

עולם העבודה העתידי:  האיזון בין חיים לעבודה

מה הצפי בנוגע ל Work Life Balance -? מה יהיו היחסים בין זמן אישי לעבודה? מגמת הwlb לא תשנה את פניה ותמשיך להיות בגדר עקרון אידיאליסטי בקרב מעט מאד ארגונים ובגדר רעיון אבסטרקטי אצל רבים אחרים. החברה הישראלית כפי שהיא מתבטאת בחברות ובארגונים העסקיים עדין איננה חשה בטוחה ויציבה על מנת להוריד הילוך מהמרוץ. השינויים בשוק העולמי בכלל ובאירופה בפרט רק מוסיפים לתחושת הפאניקה שכל דקה בה לא עובדים מפסידים כסף ולכן יידרשו עוד פעולות רבות על מנת להבהיר למקבלי ההחלטות כמה כדאי לדאוג לעובדים ובכך לעצמם.

עולם העבודה העתידי: איך ייראה מאזן הכוחות בהנהלת הארגון?

שיווק: אנשי השיווק בכלל ומנהלי השיווק בפרט יהיו אנשים שונים מאלו של היום בעיקר משום שעולם השיווק והמכירות יהיה בעולם וירטואלי, רשתות חברתיות מפותחות ומדיות חדשות אותם אנחנו עוד לא מכירים. הילדים של היום יהיו מנהלי השיווק של העשור הבא ולכן יביאו איתם מגמות שיטות ויצירתיות מסוג חדש.

משאבי אנוש בעולם העבודה העתידי

גם תחום המשאבי אנוש יהיה שונה, יפעל יותר במרחב הווירטואלי ואנשי משאבי אנוש יוגדרו כחלק מהמערך האסטרטגי- ניהולי של הארגון ויפעלו באמצעות כלים חדשניים. פחות שימוש במקורות חוץ ויותר שירותים in house. לכן מנהלי מש"א ייקחו חלק ניהולי יותר, ייעוצי, תומך מנהלים והנהלה, יעסקו יותר בפיתוח ארגוני ויהיו פחות מחלקי משימות לנותני שירותים חיצוניים.

תפקידים חדשים למנהל משאבי אנוש בעולם העבודה העתידי

לדור של היום חסרות מיומנויות חברתיות בסיסיות של ניהול שיחה ושל תקשורת בין אישית בסיסית בעיקר בגלל ריבוי שעות פייסבוק ותקשורת מסוג זה ואת התוצאות אנחנו נראה כמובן בעשור הבא. תפקידו של מנהל מש"א יהיה לטפל גם בצד הזה, כלומר ייתכן שנראה מנהל מש"א המקנה מיומנויות תקשורת או מתווך בין העובדים.  התפקיד של בניית תקשורת בין אישית בסיסית יהיה חלק בלתי נפרד מתפקידו של מנהל משאבי אנוש בעולם העבודה של העתיד.