איך לרכוש עסק קיים בלי להסתבך בצרות?

רכישת עסק קיים עם עובדים: איך לקנות עסק פעיל בלי להסתבך בצרות ובכבלים של דיני עבודה?-   כל מה שצריך לדעת כדי לא ליפול לבור. מאמר שימושי ליזמים ומנהלים

קניית עסק קיים פעיל עם עובדים

יזמים שקונים עסק  והופכים למעסיקים של עובדים קיימים לא תמיד  ערים למשמעויות המשפטיות שנוגעות להמשך העסקת אותם עובדים קיימים. מומחי יזמות עסקית מסבירים שהטעות השכיחה נעוצה  בהנחת יסוד שגויה  שעם העברת העסק לבעלותם - לא חלה עליהם  רציפות של זכויות לעובדים.

הולכים על רכישת עסק קיים עם עובדים? זכרו שהעובדים שירשתם אינם נושים רגילים

התייחסות של מעסיק חדש  אל עובדים וותיקים בעסק, כאילו היו נושים רגילים, הינה שגיאה אשר חושפת את המעסיק לעלויות כלכליות ולתביעות שלא נלקחו בחשבון בעת קנית עסק. רכישת עסק קיים עם עובדים: איך לקנות עסק עם עובדים בלי לשלם על חובות העבר? לקוח  רכש  מסעדה ותיקה. השף שהועסק  שנים רבות במסעדה זו, המשיך לעבוד  כשבוע- ואחר כך  פוטר. בעקבות הפיטורין הגיש השף נגד הבעלים החדש של העסק  תביעה  מכוח דיני  העבודה, בסכום של מאות אלפי שקלים כאשר עיקר התביעה נסיבה על זכויות שתבע המגיעות לו עוד מתקופת העסקתו אצל המעביד הקודם. איש העסקים החדש שרכש את המסעדה סבר לתומו שחובתו  לשלם לשף שכר בשיעור של שבעה ימים התקופה בפועל בה עבד השף אצלו. הוא טעה בגדול.

רכישת עסק קיים עם עובדים - על מי נופל הנטל?

בפועל, נטל תשלום זכויות העובדים  נופל עליו גם עבור  תקופות עבודה קודמות. אותו מעסיק חדש אמר: ' לו ידעתי, בכלל לא הייתי מסכים להעסיק את השף הזה  אצלי וטען ש'הבעלים הקודם של המסעדה  'סידר' אותו. סיטואציות כגון אלו שכיחות מאד  בקרב רוכשי עסקים פעילים עם עובדים

רכישת עסק פעיל עם עובדים: מהו מעמדו של עובד בעסק כאשר חלים  חילופי מעבידים?

הפסיקה אומרת שכל מי שעובד בעסק אשר מועבר מיד ליד, הופך באופן  אוטומטי עובד של רוכש העסק. אם כי סוגיות כאלו עולות לא תמיד נותנים את הדעת לרזולוציות המשפטיות הגבוהות.

האם ניתן לבצע רכישת עסק פעיל ללא עובדים?

כדי שזה יוכל  להתממש, על מוכר העסק (כלומר על המעסיק הקודם) לפטר את כל העובדים שלו טרם  ביצוע העברת הבעלות או לחילופין לדאוג שהעובדים יתפטרו מעצמם. אם יחסי העבודה בין המעביד המקורי ועובדיו לא באו לידי סיום, הרי שהעובדים יהפכו באופן אוטומטי לעובדים של רוכש העסק הפעיל

 תנאי העבודה והזכויות של עובד עם קניית עסק פעיל

כאשר העובד ממשיך לעבוד בעסק גם לאחר שהחליף בעלים  נשמרות לו כל הזכויות  הללו על-פי חוקי העבודה, וכן הזכויות לפי ההסכמים הקיבוציים אשר חלו  בתקופת ההעסקה טרם מכירת  העסק (זהו סעיף 18 המופיע בחוק הסכמים קיבוציים).  מכוח חוקי המגן הללו הזכויות כוללות  בין השאר זכות לחופשה שנתית, פיצויי פיטורים,  למחלה, לשכר ולתשלומים לקופת-גמל.

רכישת עסק פעיל עם עובדים בצל זכויות עובדים ודיני עבודה

המחוקק למעשה קבע עיקרון של שמירת זכויות העובדים  בעת חילופי בעלות בעסק כך שהנטל על זכויות העובדים  עובר חד משמעית אל כתפי המעסיק החדש עבור כל משך תקופת העבודה של העובד לפני קניית העסק ואחריה. גם אם העובד עבד  יום בודד אחד אצל רוכש העסק

 למה קניית עסק פעיל מפילה את נטל זכויות העובדים על המעסיק החדש?

הרעיון שעומד מאחורי הוראות החוק מונח בזיקה שקיימת בין העובד לבין מקום עבודתו. הזיקה הזו מרכזית  מהותית ומשמעותית ביחסי העבודה והיא באה להגן על העובד. למעשה  המחוקק מבטיח כך שזכויותיו של עובד תישמרנה  גם כאשר העסק מחליף ידיים.  החוק למעשה מבדל את העובד מנושים אחרים

קניית עסק פעיל עם עובדים: האם חוזה העבודה הישן שנתחם  עם המעביד המקורי יחול  אוטומטית על קונה העסק?

 בישראל אין הסדר חוקי לסוגיה הזו וגם בפסיקה אין תשובות חד-משמעיות. לשאלה האם חוזה העבודה מחייב את המעסיק החדש עם  חילופי הבעלות של הביזנס

רכישת עסק קיים עם עובדים: האם יש למעסיק החדש דרך להיפטר מנטל הזכויות של העובדים טרם כניסתו לביזנס?

מה יכול  קונה העסק לעשות כדי להימנע מליטול על עצמו את נטל הזכויות של העובדים  שהם צברו  ממעסיקם הקודם? לפני קניית העסק עליו לדאוג שהאחריות לתשלום זכויות עובדים - בגין תקופת ההעסקה אצל מוכר העסק כדי שהמעמסה הזו לא תיפול על כתפיו. במסגרת הסכם קניית העסק יש לוודא שהמעסיק המקורי דאג  לסיים את  יחסי העבודה בינו לבין עובדיו. אם רוכש העסק רוצה לקלוט את העובדים אצלו  ללא שמירת רצף זכויות, יהיה עליו להמתין מספר חודשים ממועד פיטורי העובדים ואז לגייסם מחדש. אם בעת קנית עסק הבעלים  החדש רוצה  לקלוט העובדים הקיימים לאלתר - הרי שרצף הזכויות שלהם יישמר  מכוח זיקת עובד למקום העבודה.

רכישת עסק קיים עם עובדים:  האם להחתים עובדים על כתב ויתור וסילוק?

בסיטואציה כזו כדאי לו להוסיף סעיף בחוזה רכישת העסק שמבטיח כי הבעלים הקודם (מוכר העסק)  ישלם לעובדיו את מלוא זכויותיהם ואת על התשלומים המגיעים להם  עבור תקופת עבודתם  לרבות פיצויים. ניתן לעגן זאת על ידי סעיף שאומר כי אם תחול חבות  נוספת  כלשהי על קונה העסק, (קרי המעביד החדש) עבור תקופת עבודתם של העובדים טרם החלפת הבעלות- הרי שמוכר העסק  יפצה  את המעסיק החדש. בלי כל קשר לכך מומלץ במקביל  לדאוג שהעובדים יוחתמו על "כתב ויתור וסילוק" שלפיו  ברגע שהם מקבלים את הכספים המתחייבים מסיום עבודתם אצל מוכר העסק (המעסיק הקודם)  לא תהיינה להם תביעות.