האם אתם זכאים לפטור מארנונה ולא מודעים לכך?

פטור מארנונה: האם אתם משלמים ארנונה מוגזמת בגלל שאתם לא מודעים להנחה שמגיעה לכם על נכס בשיפוץ, נכס ריק, או נכס לא ראוי לשימוש?

ישנם מצבים על פי חוק שבהם תוכלו לקבל פטור מתשלום ארנונה, או הנחה משמעותית גדולה מאד בתשלום ארנונה. דוגמה כזו היא למשל החזקת נכס ריק מאדם

פטור מארנונה לנכס ריק: על כמה עומד גובה ההנחה בארנונה כשמדובר בדירה ריקה?

במקרה של נכס ריק ההנחה  בארנונה עומדת על שיעור של 100%, כלומר פטור מלא אבל הטבה זו היא לתקופה של חצי שנה בלבד. זה כלל שיש לו יוצאים מן הכלל כי קיימות רשויות עיר ומועצות מקומיות בהם תקופת הפטור ניתנת למספר חודשים נוספים מעבר לחצי שנה.

האם יש פטור מארנונה על איטום נכס?

איטום של נכס לא פוטר אותו מחובת מיסי ארנונה. למשל, אם אדם אוטם מבנה של מחסן שצמוד לדירתו, (אטימה כדי להוכיח חוסר שימוש), לא יהיה בכך כדי לפטור אותו מתשלום מלוא דמי ארנונה על השטח האטום.

האם גלריה בחנות חייבת בארנונה מלאה?

בעל חנות שיש לו גלריה ( מעין יציע )  שבה הוא נוהג לאחסן סחורה, נדרש לשלם ארנונה על השטח הזה, גם אם אזור זה בחנותו עומד נעול ואטום ללא שימוש.

הנחה בארנונה על נכס ריק: האם תינתן גם לשוכרים או רק למשכיר?

כל עיריה מפרשת בצורה שונה קצת את תקנה מספר 13 של הנחה בארנונה לפיה תינתן הנחת ארנונה על נכס ריק. חלק מהרשויות מעניקות הנחה לבעלי הבית בלבד קרי למשכיר. רשויות אחרות מאפשרות הנחה בארנונה גם לשוכר הנכס. עם זאת, הנחה ניתנת פעם אחת בלבד! כל עוד לא נעשה שינוי מחזיקים בנכס.

איך מקבלים הנחה בארנונה? האם ניתן לקבל הנחה רטרואקטיבית?

ממלאים טופס בקשה למתן פטור מתשלום ארנונה בגין נכס ריק ומעבירים לרשות המקומית. לרוב הנחה בארנונה ניתנת ממועד מסירת ההודעה בכתב לעירייה, ולא ניתן לקבל הנחה רטרואקטיבית.

ארנונה על נכס ריק: איך זה נבחן?

כדי לבדוק אמיתות את טענת מבקש ההנחה, שולחת הרשות המקומית פקח מטעמה, כדי לבדוק את  מצב הנכס ולוודא שהוא אכן ריק לחלוטין מאדם ומחפצים. אם מאוחסנים בו חפצים, העירייה רשאיצ לסרב להעניק הנחת ארנונה

פטור מארנונה על נכס ריק- מעל חצי שנה: האם ניתן לקבל?

מה קורה כאשר בעל הדירה הריקה ניצל את הפטור על התקופה המקסימלית (180 יום) ועדיין לא מצליח להשכיר את דירתו? האם הוא חייב בארנונה?- על פי הפסיקה במצב כזה תחול ארנונה על הדירה הריקה בהתאם לייעוד התכנוני המקורי שלה גם כאשר מדובר בתעריף ארנונה  הגבוה ביותר. למשל אם   מחזיק חנות מבקש חיוב בתעריף נמוך יותר, בטענה שאינו עושה בחנותו  שימוש לפי הייעוד המסחרי המקורי כחנות אלא יותר כמחסן  (מחסן נכנס לסיווג של תעריף ארנונה מופחת) ברוב המקרים הבקשה להנחה תידחה

נכס שאינו ראוי לשימוש, מבנה מוזנח נטוש או רעוע: האם יש הנחת ארנונה?

נכס לא ראוי לשימוש מוגדר כבניין שנהרס, נכס שניזוק עד כדי כך שאי אפשר להשתמש בו. הווה אומר- לא תינתן הנחת ארנונה לנכס נטוש, רעוע או מוזנח.

העיריות לא ממהרות לתת פטור מארנונה על נכס לא ראוי לשימוש

הרשויות המקומיות בארץ מאמצות גישה מצמצמת בכל הנוגע למתן פטור ארנונה בגין נכס לא ראוי לשימוש והעיריות מתעקשות שהנכס יעמוד בקריטריונים מחמירים כדי להיות זכאי לפטור מארנונה. למעשה, די שייעשה בנכס  שימוש ראוי אחד כדי שלא תהא זכאות לפטור מארנונה.דוגמה לכך:  אם יש מבנה מוזנח שהשימוש האחרון שלו היה משרד והיום הוא לא ראוי לשימוש כמשרד אלא יותר יכול לשמש מחסן, הרי שלא יחול במקרה כזה כל פטור מארנונה. העיריה תטען כי עדיין ניתן לעשות בו שימוש.

איך מקבלים פטור ארנונה לנכס שאינו ראוי לשימוש?

יש לפנות בכתב לרשות המקומית ולהגיש בקשה. הפטור יינתן לאחר ביקורת של פקח או נציג הרשות המקומית בנכס שאינו ראוי לשימוש ובחינת מצבו. בהתאם לממצאי הפקח, העירייה מחליטה אם לתת פטור מארנונה

יש הנחת ארנונה על נכס שעובר שיפוצים

כאשר מדובר בנכס העובר שיפוץ יסודי, ניתן לבקש פטור מארנונה. היקף השיפוץ שבגינו מבוקש הפטור מארנונה נתון לוויכוח ולפרשנות. על תיקונים קלים  כמו למשל  תיקוני צבע, לא תקבלו פטור יחסי מארנונה. כדי לקבל פטור ארנונה בגין שיפוצים צריך שיהיה מדובר בשיפוץ מהותי יסודי ומשמעותי למשל הרמת מרצפות החלפת מערכת אינסטלציה חשמל או מים, או שינויי בנייה פנימיים. ושוב זה נקבע על ידי ביקורת של נציג הרשות המקומית במקום.

לכמה זמן ניתנת הנחת ארנונה בגין שיפוצים?

הרשות המקומית תתן את הפטור מארנונה רק ממועד התחלת השיפוץ בפועל, ולא בתקופת ההכנה לשיפוץ שאורכת זמן. לדוגמה, אם משרד כלשהו מתכונן להתחיל את השיפוץ  היסודי במבנה ב-1 באוגוסט, אבל כהכנה לשיפוץ הוא מעביר את העובדים  למשרד זמני אחר, ב-1 במאי  הרי שעל 3 החודשים מאי יוני ויולי  הוא לא יוכל לקבל פטור מארנונה.

פטור בארנונה על נכס שאינו ראוי לשימוש: לכמה זמן ניתן הפטור?

על-פי סעיף 330 הפטור מארנונה על נכס לא ראוי לשימוש לא יהיה מוגבל בזמן. חרף כל זאת, הרשות המקומית נמנעת ממתן פטור ארנונה לתקופה ארוכה כדי למנוע מצב שבו החוק ינוצל לרעה וגם כדי לתמרץ בעלי נכסים לשפץ את נכסיהם ולהשמישם.

מחלקות עם הרשות המקומית על פטור מארנונה בגין נכס לא ראוי לשימשו

קורה שהרשות מסרבת לתת  פטור בארנונה לנכס שאינו ראוי לשימוש  בטענה שניתן להשמיש את הנכס בעלות יחסית סבירה. כאן בית הדין עושה מבחן כלכלי: כדאיות השיפוץ של הנכס. כלומר  ייתכנו מקרים שבהם נכס אכן אינו ראוי במצבו לשימוש, אבל בהשקעה סבירה ניתן להביאו למצב שבו יהיה ראוי לשימוש. במקרה כגוון זה  הסירובו של בעל הנכס לבצע שיפוץ -  לא ישחק לטובתו כאשר יבקש פטור מארנונה ברשות המקומית. ולהיפך: כאשר העלות הכלכלית של השיפוץ גבוהה מאד באופן יחסי- הוא יקבל פטור מארנונה על נכס לא ראוי לשימוש

לכמה זמן ניתן הפטור מארנונה על נכס לא ראוי לשימוש?

אין כללי אצבע, אם כי נטיית הרשות העירונית תהיה שלא לתת פטורים כאלו לתקופה ארוכה. לאחר תקופה  ממושכת של פטור ארנונה שוב תבוא הרשות לבעל הנכס ותדרוש לשלם ארנונה מלאה או לשפץ.

מחלוקת בין בעל נכס לרשות העירונית על כדאיות שיפוץ נכס לא ראוי לשימוש

העיריה  בודקת כל נכס כזה ומכריעה לגופו של עניין. כשיש מחלוקת על שאלת כלכליות השיפוץ-  ניתן להגיש  השגה למנהל הארנונה. כאן מבקשים פטור ארנונה בגין נכס לא ראוי לשימוש  תוך הצגת חוות-דעת שמאית שמציגה  עלות גבוהה של שיפוץ הנכס. כארש במקרה זה עדיין אין הסכמה עם העיריה – עדיין תוכלו לערער בפני ועדת ערר לענייני ארנונה. מהי ועדת ערר זו? ועדה חיצונית לרשות המקומית ולה יש סמכות לשנות את החלטת מנהל הארנונה בעיריה.

זמני הגשת ההשגה והערר לפטור מארנונה

יש  לשים לב למועדים הקבועים בחוק לצורכי  הגשת בקשה השגה או ערר. ההשגה חייבת להיות מוגשת בטווח של  90 יום מתאריך קבלת הודעת התשלום. את הערר עדיין יש להגיש בטווח של  30 יום מיום תאריך מתן תשובת מנהל הארנונה על ההשגה של השלב הראשון.