האם לכתוב שאתם מוכנים לעבודה קשה בקורות החיים?

 הרבה מחפשי עבודה להוטים יכתבו בקורות חיים שהם מוכנים לעבודה מאומצת והורסים לעצמם את הסיכוי להתקבל לעבודה. למה המשפט "נכונות לעבודה מאומצת"-  'מחרב' לכם את קורות החיים?

כי זה אומר עליך שאתה עושה 'אישיו' מעבודה קשה

 אמירה סתמית, מיותרת ומזיקה וגורעת יותר ממה שהיא מוסיפה. הרי ברור לחלוטין שבמשרה ניהולית אתה מחויב להזיע ולעבוד קשה. אז למה בכלל אתה מציין את זה? המגייס עוד עלול לחשוב: 'אם המועמד עושה אישיו ממאמץ יתר ומעבודה קשה- אולי בכלל זה אומר עליו שהוא לא איש עבודה.

אני מוכן לעבודה מאומצת אומר למגייס: "סמרטוט רצפה לפניך"

במקרה גרוע יותר האמירה הזו של נכונות לעבודה מאומצת, משדרת חולשה ובמובן מסוים מתגנבת לה נימה מתחננת שמקפלת ייאוש וחוסר ביטחון עצמי. לעיתים קרובות מנהלים ירשמו את המשפט הסתמי המיותר הזה כיוון שהם מיואשים כאשר לא מזמינים אותם לראיונות עבודה, או פשוט בגלל חוסר מודעות לדקויות הניסוח הראוי בקורות חיים, וכיצד ניסוח גרוע משליך לרעה.

איך לשדר בקורות החיים  שאתה 'איש עבודה' בלי לכתוב את זה?

 האם אתה רוצה להראות למעסיק הפוטנציאלי שאתה איש עבודה? שאתה נכון להזיע? לעבוד שעות ארוכות ולהישאר בסופי שבוע במשרד? אל תאמר את זה במילים מפורשות, אלא דרך תיאור העשייה המקצועית.

לדוגמא:

  • 'תפקידי הקודם היה כרוך בריבוי נסיעות לחו"ל',
  • 'בתפקידי הקודם כמנהל בחברה נפתחו עוד 10 סניפים.
  • בכהונתי הקודמת כמנכל- הפירמה  צמחה ב30%
  • בתקופתי הקודמת כסמנכל- החברה עברה הנפקה
  • 'ההישגים שהגעתי אליהם בתפקידי הקודם, היו מעבר ליעדים'.

כל האמירות הללו אומרות למגייס שאתה אדם שנכון לעשות את האקסטרה מייל בעבודה. הן אומרות  שאתה מועמד שמוכן להתאמץ ולא בוחל בעבודה קשה. המסקנה היא שבמסמך הרשמי של קורות החיים אין להכניס אמירה כזו. המקרה היחידי שבו אפשר לרמוז על נכונות לעבודה קשה, יהיה ברמת הcover letter שמצורף למסמך קורות החיים – וגם זה שנוי במחלוקת.