האם לציין "גמישות בתנאי השכר" בקורות החיים?

למה המשפט  "גמיש בתנאי השכר"  בקורות החיים מהווה טעות מזעזעת?

כיוון שהיא 'מוכרת' את המועמד בזול עוד לפני בכלל שרכזי הגיוס תהו על קנקנו, כישוריו והשכלתו. מתי היא מתרחשת? כאשר המועמד חווה אכזבות בתהליך הגיוס שלו, כאשר הוא מחפש עבודה לאורך זמן ממושך, כאשר הוא שמע יותר מדי את האמירה: 'אתה לא מתאים כי אתה אובר קווליפייד', או שהוא שמע אמירה כמו: 'אתה יקר לנו מדי'. מועמד שניגש למשרה ניהולית פתוחה, מלכתחילה לא צריך להרגיש 'זול'. בוודאי ובוודאי אסור לו למכור את עצמו בזול".

הלחץ למצוא משרה ניהולית מתבטא בקורות החיים

את הלחץ שלו לאייש במהירות משרה ניהולית נחשקת ולמצוא עבודה מהר מהר, הוא מוריד על קורות חיים לא מושכלים מספיק עם אמירה 'אני גמיש בשכר', אבל מהלך זה מזמין עליו את כל הנורות האדומות אצל רכז הגיוס: אוטומטית עולות נגדו שאלות כגון: 'אם אתה לא מצליח לנהל את הלחץ שלך אם אתה לא יכול להכיל את הרגש שלך, איזה מין מנהל אתה בכלל? !!!'.

עוד לא עמדנו מולך וכבר מצמצת?

אפשר לומר, כי קורות חיים שמכילים את האמירה האומללה הזאת כמעט מיירטות את המועמד מן המשרה או מכניסות אותו לסוף הרשימה, כיוון שהאמירה הזו משקפת בדיוק את מה שמבריח מעסיק ממועמד לתפקיד בכיר או תפקיד ניהולי. מנהלים בהגדרה, חייבים לשדר מיומנויות ניהול משא ומתן  וקור רוח, כך שהמחשבה האוטומטית שעוברת אצל רכזת הגיוס כשהיא קוראת את האמירה 'גמיש בתנאי השכר', תהיה: 'עוד בכלל לא עמדו מולו וכבר הוא מתחיל למצמץ. מה יקרה כאשר באמת הוא ימצא את עצמו במצב שעומדים מולו? - הוא לגמרי ייקרע. הוא בכלל ייגמר...'.

איך לשדר בקורות החיים שאתה מוכן לגמישות בשכר בלי לכתוב את זה מפורשות?

אם אתה מוכרח לשדר שאתה גמיש בתנאי השכר - עשה זאת אך ורק בשלב המתקדם יותר של תהליך בראיונות העבודה אבל בשום פנים ואופן לא בשלב הגשת קורות החיים. בראיון העבודה אתה יכול לומר אמירה מרככת כמו: 'התפקיד מעניין אותי', וכך אתה משדר גמישות. נכון אמנם שגם ראיון עבודה הוא "משחק מצמוצים" בפרט כאשר מגיעים לשלב של הדיון על השכר, אבל כאשר הדברים נעשים פנים מול פנים, מרחב התמרון של המועמד להפגין גמישות הוא הרבה יותר רחב ובמסגרות הללו הוא גם יכול לחדד למגייסים ברמת הניואנסים הדקים שהוא גמיש, אבל לא נואש.